Медсестринство в онкології

Перейти до змісту

Головне меню


Основне джерело матеріалу:
Медсестринство в онкології: підручник / Л.M. Ковальчук, О.М. Парійчук, І.І. Романишин та ін.; за ред. Л.M. Ковальчука. К.: ВСВ “Медицина”, 2011.


Завдання на диференційований залік


Організація онкологічної допомоги в Україні.
Диспансеризація онкологічних хворих

В Україні існує єдина система організації онкологічної служби, яка має республіканську (державну), обласні та периферійні ланки.


Профілактика злоякісних пухлин. Профілактичні медичні огляди
Аналіз причин запущених форм онкологічних захворювань


В державній системі охорони здоров’я велике значення мають профілактичні огляди населення. Складовою частиною комплексних медичних профілактичних оглядів є огляди на виявлення злоякісних новоутворень та передракових захворювань.


Реабілітація онкологічних хворих

Медична реабілітація — галузь медичної науки, яка вивчає механізм дії фізичних лікувальних чинників, обґрунтовує та створює технології відновлювального лікування, оцінює ефективність медичної реабілітації дорослих та дітей з різноманітною патологією.
Реабілітація – важлива складова частина соціальної політики: вона дає змогу людині брати участь у суспільному житті, реалізувати свої здібності і знання на ринку праці та призводить до зменшення кількості непрацездатних у суспільстві.


1. Сучасні принципи діагностики злоякісних пухлин
За  інформацією  Національного  канцер-реєстру  в  2014  році  на  профілактичних оглядах було виявлено 29,8% онкологічних хворих (від 16,3% - в Івано-Франківській області до 56,8% - у м. Київ); у дітей на профілактичних оглядах було виявлено 9,2% ЗН.
Малоефективним було виявлення на профілактичних оглядах пухлин прямої кишки - 22,3%.  Особливої  уваги  до  діагностики  також  потребують  захворювання  на  ЗН передміхурової  та  щитовидної  залози,  рівень  активного  виявлення  яких  у  ряді  областей не перевищив 10%.

задачі         презентація

2. Лікування і догляд за онкологічним хворими

Найчастіше для лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами застосовують комбіновані, комплексні методи лікування, які передбачають застосування в певній послідовності двох чи кількох різних методів лікування, наприклад, променева терапія (до-, інтра-  чи  післяопераційна)  у  поєднанні  з  оперативним  втручанням, хіміотерапією.
Хіміотерапію чи променеву терапію застосовують як самостійний радикальний (призводить до регресії пухлини  і  метастазів)  або  як  паліативний  (зумовлює  тимчасове полегшення стану пацієнта) метод. Вибір  методу  лікування,  послідовності його етапів здійснює лікар індивідуально після ретельного обстеження пацієнта.

презентація

 

Основні онкологічні захворювання

1. Рак стравоходу
Захворюваність в Україні в 2013 році становила 4,3 на 100 тис. населення.

Загальна кількість нових випадків становила 1855, чол. - 1605, жін. - 250.
Загальна кількість померлих 1416 осіб. Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. 69.6%.
Чоловiки хвоpiють на pак шлунка 6 разів частiше, нiж жiнки.
У розвитку раку велику роль відіграє хронічне запалення слизової оболонки стравоходу внаслідок постійного механічного, термічного чи хімічного подразнення, куріння тютюну, наявності в їжі канцерогенних речовин (консерванти, нітросполуки тощо).

Пік захворюваності припадає на вік понад 70 років.

презентація

2. Рак шлунка
В останні десятиpiччя чiтко намiтилась тенденцiя до зменшення захворюваності на pак шлунка.
Захворюваність в Україні в 2013 році становила 24,1 на 100 тис. Загальна кількість нових випадків 10.291, чол. - 6.112, жін. - 4.179. Загальна кількість померлих 7.766 осіб.
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. 59,8%.
Чоловiки хвоpiють 1,5-2 рази частiше.
В 2013 році в структурі смертності від ЗН в Україні рак шлунка займає в чоловіків 2-ге місце, в жінок - 3-тє.

презентація


3. Рак ободової та прямої кишки

Захворюваність в Україні ЗН ободової кишки в 2013 році становила 24,8 на 100 тис. населення. Загальна кількість нових випадків становила 10.579, чол. - 4.78, жін. - 5.946.
В 2013 році в структурі смертності від злоякісних новоутворень населення України рак ободової кишки займає в чоловіків 5-ге місце, в жінок - 2-тє.
Захворюваність
на ЗН прямої кишки, ануса в 2013 році становила 21,2 на 100 тис. Загальна кількість нових випадків становила 9.056, чол. - 4.742, жін. - 4.314. В структурі смертності від злоякісних новоутворень рак прямої кишки, ануса займає в чоловіків та жінок - 4-тє місце.
Колоректальний рак є одним із найпоширеніших серед злоякісних новоутворень травного каналу, в економічно розвинутих країнах посідає друге місце, загалом у світі — четверте. Поширений однаково як серед чоловіків, так і серед жінок.

презентація

4. Рак печінки

Первинні пухлини печінки становлять близько 1 % усіх злоякісних пухлин.
До причин виникнення відносять:
- афлатоксини — продукти життєдіяльності плісеневого грибка, що уражає зерно, борошно, які потрапляють в організм при вживанні недоброякісних зернових продуктів;
- вірусний гепатит В — сильний канцерогенний фактор;
- квашіоркор — захворювання, що є наслідком білкового голодування в дітей,
- серед захворювань, що сприяють розвитку раку печінки, важливе місце належить цирозу печінки.

Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки (3:1).
Пухлина частіше локалізується в правій частці або уражує обидві.


5. Рак підшлункової залози

Становить у чоловіків близько 3,5 %, у жінок 2,5 % у структурі захворюваності на злоякісні пухлини (спостерігається тенденція до зростання).
Частіше хворіють чоловіки віком 60
65 років, що повязано з курінням і особливостями харчування.
Найчастіша локалізація раку
головка підшлункової залози 70 %, тіло, хвіст 30 % .

6. Рак легень

В 2013 році в структурі онкологічних захворювань людини рак  трахеї, бронхів та легені в Україні та в низці країн світу займає друге місце. За даними ВООЗ, з 4,5 млн. смертей від злоякісних новоутворень, які реєструються щорічно в світі, більше 1 млн припадає на померлих від раку легені. Кожний 20-й чоловік в світі гине від цього захворювання.
Захворюваність в Україні в 2013 році становила 38,2 на 100 тис. населення.
В 2013 році в структурі смертності від злоякісних новоутворень населення України рак легень займає в чоловіків 1-ше місце (23,7 %), в жінок - 6-те (5,9 %).
Чоловіки хворіють у 5-7 разів частіше, ніж жінки.
Частіше хворіють люди віком 50-70 років.

презентація

7. Злоякісні пухлини шкіри. Меланома

Меланома належить до найбiльш агресивних злоякісних пухлин, що обумовлено швидким pостом і буpхливим метастазуванням гематогенним та лiмфогенним шляхами. Найчастiше (87-90% випадків) меланома уpажає шкipу. Piдше (7-8%) вона виникає у сiтчастiй оболонцi ока, мозковій оболонці, стравоході, в пpямiй кишцi та iнших внутpiшніх оpганах. У 3-5% випадків дiагностувати локалiзацiю пеpвинної меланоми не вдається.
Як i в iнших кpаїнах свiту, в Укpаїнi спостеpiгається поступове зpостання частоти захвоpювання на цю патологiю.


8. Рак грудної залози

Рак грудної залози посідає перше місце в структурі онкозахворюваності жінок. Щогодини помирає одна жінка від раку грудної залози, а кожні 30 хвилин фіксується новий випадок.
Загальна кількість випадків захворювання в Україні в 2013 році - 16.755, чол. - 131, жін. - 16.624.
Загальна кількість померлих в 2013 році - 7.507, чол. - 78, жін. - 7.429.
Захворюваність на 100.000 жінок в 2013 р. - 72.3.
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. - 10.0 %. В структурі смертності жінок України від злоякісних новоутворень рак грудної залози посідає  перше місце - 20,5%.

9. Саркома м’яких тканин

М’які тканини — це всі неепітеліальні позаскелетні тканини тіла, за винятком ретикулоендотеліальної системи, глії та опорних тканин внутрішніх органів (ВООЗ, 1969). Ці тканини (фіброзна, жирова та ін.) мають сполучнотканинне походження, тому відповідні злоякісні пухлини називаються “саркоми м’яких тканин”.
На саркому м’яких тканин припадає близько 1—2 % усіх злоякісних новоутворень.
Саркома м’яких тканин переважно зустрічається у пацієнтів віком до 30 років (незалежно від статі), третина пацієнтів діти віком до 15 років.
Найчастіше уражаються кінцівки (70 %), тулуб, таз (30 %).


10. Саркома кісток

Злоякісні пухлини кісток — це пухлини, що розвиваються з усіх тканин, які утворюють кістку. До них належать пухлини безпосередньо кісткової тканини, окістя, хряща та суглобів. На пухлини кісток припадає близько 1,5 % усіх злоякісних новоутворень.
Злоякісні пухлини кісток часто виникають у чоловіків після статевого дозрівання (підлітки, юнаки — остеогенна саркома); у віці 30—40 років — хондросаркома; у хлопчиків, підлітків, юнаків віком до 25 років — саркома Юінга.
Первинні злоякісні пухлини кісток трапляються частіше, ніж доброякісні новоутворення.
Здебільшого уражуються довгі трубчасті кістки — стегнова, великогомілкова та малогомілкова, плечова. На плоскі кістки припадає близько 20 % випадків і пухлини частіше розташовані в клубових кістках і ребрах.

11. Лімфогранульоматоз

Серед жителів України в 2013 р. виявлено 1064 випадки захворювань на  лімфому Годжкіна, що склало 18,5% від  усіх гемобластозів. Серед усіх злоякісних лімфом ця патологія склала 36,7%. Чоловіки та жінки на лімфому Годжкіна хворіють однаково часто (49,8% та 50,2%).
Загальна кількість випадків захворювання на лімфогранульоматоз в 2013 році становила 1.064.
Захворюваність на 100.000 в 2013 р. - 2.5. Загальна кількість померлих в 2013 році - 326.
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. - 11.4%.
Розрізняють два піки захворюваності: у віці 15-30 років і у віці від 50 років.
Простежується генетична схильність (сімейні форми), в 3 рази частіше у родичів хворих.


12. Злоякісні пухлини жіночих статевих органів

Загальна кількість випадків на ЗН шийки матки в 2013 році - 5.018.
Захворюваність на ЗН шийки матки в 2013 році - 21.8 на 100.000 жінок.
Загальна кількість померлих від ЗН шийки матки в 2013 році  2.017.
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. 15,1%.
В структурі захворюваності населення України на ЗН рак шийки матки на 5 місці (5,8%).
В структурі смертності від ЗН населення України рак шийки матки на 8 місці (5,6%).


13. Злоякісні пухлини органів сечової системи
Рак нирки складає 3-4% серед усіх пухлинних захворювань і займає 10 місце в структурі загальної онкологічної патології. Серед злоякісних новоутворень органів сечостатевої системи рак нирки посідає третє місце, поступаючись раку простати та сечового міхура.
Середній показник захворюваності по країні складає 13,2 випадків на 100 000 тис. населення (2013 р).
Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Пік захворюваності припадає на вік старше 50 років.
Загальна кількість випадків захворювання в 2013 році - 5.620, чол. - 3.217 жін. - 2.403.
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. - 24,9 %.
В структурі смертності чоловіків України від злоякісних новоутворень рак нирки знаходиться на восьмому місці - 4,1%.


14. Злоякісні пухлини голови і шиї
Розрізняють пухлини голови — пухлини шкіри м’яких тканин, кісток, первинні та метастатичні, пухлини головного мозку, і шиї — пухлини шкіри, м’яких тканин, глотки, гортані, щитоподібної залози.
Злоякісні пухлини губи: 4 випадки на 100 тис. населення, частіше хворіють чоловіки віком 40 - 60 років. Злоякісні пухлини ротової порожнини: 8 випадків на 100 тис. населення, частіше хворіють чоловіки віком 60—70 років.

Причини виникнення, сприятливі фактори: передракові захворювання, хронічна травматизація уламками зубів, невдалими протезами, тривала інсоляція, зміна клімату (обвітрювання), хронічні опіки етиловим спиртом, гострою та гарячою їжею, куріння.

 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню