Задачі до теми "Сучасні принципи діагностики злоякісних пухлин".

Предмет "Медсестринство в онкології". Спеціальність "Сестринська справа".

 

 

Задача 1.

Хворий з карциномою щитоподібної залози скаржиться на біль в правому плечі, обмеження рухів в плечовому суглобі. Травми в анамнезі не було. Запідозрено метастаз у плечовій кістці.

Які методи обстеження необхідно застосувати?

 

 

Задача 2.

У хворої на рак молочної залози з’явився сильний головний біль, нудота, періодичне блювання. Запідозрено метастаз в головний мозок.

Які методи обстеження необхідно застосувати?

 

 

Задача 3.

Пацієнту проведено рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини. Висновок рентгенолога: метастази в праву легеню.

В яких органах найвірогідніше знаходиться первинна пухлина?

 

 

Задача 4.

У хворої при ультразвуковому дослідженні виявлено метастаз в правій частці печінки.

Пухлини яких органів найчастіше метастазують в печінку?

 

 

Задача 5.

При обстеженні у хворого виявлено метастаз в підщелепний лімфовузол.

Назвіть ймовірну локалізацію первинної пухлини.

 

 

Задача 6.

При обстеженні у хворого виявлено метастаз раку в аксілярний лімфовузол.

Назвіть ймовірну локалізацію первинної пухлини.

 

Задача 7.

У пацієнтки виявлено метастатичне ураження пахвинних лімфовузлів.

Назвіть ймовірну локалізацію первинної пухлини.

 

 

Задача 8.

У хворого - гепатоцелюлярний рак.

Який пухлинний маркер необхідно вибрати для контролю за перебігом хвороби і результатами лікування?

 

 

Задача 9.

У хворої виявили підвищену концентрацію хоріонічного гонадотропіну в сироватці крові.

Про наявність якого захворювання це може свідчити?

 

 

Задача 10.

Через три роки після комбінованого лікування (екстирпація матки з додатками + хіміотерапія з приводу раку яєчників) у хворої виявили високу концентрацію СА-125 в сироватці крові.

Про що це свідчить?