НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЛЕГЕНЕВІЙ КРОВОТЕЧІ

 

Легенева кровотеча спостерігається при пораненнях і захворю­ваннях легень (туберкульоз, рак тощо). Розрізняють кровохар­кання і легеневі кровотечі.

Кровохаркання — це відкашлювання крові, наявність згустків або прожилків крові в мокротинні. Профузні легеневі кровотечі можуть призводити до гострої крово­втрати й асфіксії.

 

Послідовність заходів

Зміст заходів

Примітка

Встановлення діагнозу на підставі:

 

 

 

а) скарг;

Скарги на виділення яскравої пінис­тої крові, згустків або прожилків кро­ві під час кашлю.

 

б) анамнезу захворювання.

Наявність у минулому захворювань легень, артеріальної гіпертензії, вад серця або травми грудної клітки.

 

в) об’єктивного обстеження

При огляді в ротовій порожнині або в мокротинні спостерігаються прожил­ки або згустки крові.

При масивній кровотечі пульс приско­рений, слабкого наповнення, артері­альний тиск знижений.

NB! Для виключення інших джерел кровотечі пацієнту необхідно оглянути носові ходи, ротову порожнину

 

Невідкладна

допомога

1. Заспокоїти пацієнта.

 

 

2. Надати йому положення сидячи або напівсидячи.

Для покращан­ня відхарку­вання крові з дихальних шляхів.

 

3. Накласти венозні джгути на нижні і верхні кінцівки почергово (одночас­но на три кінцівки).

Зменшується венозний при­плив крові до правого шлу­ночка серця.

 

4. Ввести: 1 мл 0,1 % розчину атропі­ну сульфату підшкірно (збільшує приплив крові до судин шкіри і черевної порожнини);

Здійснюється перерозподіл крові.

 

- 1—2 мл 12,5 % розчину етамзилату натрію (дицинон) внутрішньовенно на ізотонічному розчині натрію хлориду;

Стимулюється розвиток тка­нинного тромбопластину.

 

- 10 мл 10 % розчину кальцію хлори­ду внутрішньовенно повільно;

Стимулюється гемостаз.

 

- 5 мл 5 % розчину аскорбінової кисло­ти на 5 % розчині глюкози внутріш­ньовенно;

Зміцнюється судинна стінка.

 

- 1 мл 1 % розчину димедролу під­шкірно;

Десенсибілізувальні засоби.

 

- 1 мл 2 % розчину супрастину внутрішньо-м’язово або внутрішньо­венно на ізотонічному розчині натрію хлориду

 

Транспортуван­ня

Госпіталізувати на ношах в положенні напівсидячи в хірургічний стаціонар. Стежити за загальним станом паці­єнта

Полегшення стану пацієнта та профілакти­ка виникнення ускладнень