ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ТАМПОНАДИ НОСА

 

Назва заходу

Послідовність дій

Обґрунтування

Обладнання

Довгий пінцет, марлева турунда, 3 % розчин водню пероксиду.

 

Підготовка медсестри до маніпуляції

Помити руки, висушити, надіти рукавички.

Забезпечується інфекційна безпека

Підготовка пацієнта до маніпуляції

Положення пацієнта сидячи, якщо його стан тяжкий — лежа­чи на спині.

Для зручності прове­дення маніпуляції та профілактики ускладнень

Техніка прове­дення маніпу­ляції

1. Взяти пінцетом край турунди (сухої чи попередньо змоченої в 3 % розчині водню пероксиду з 0,1 % розчином адреналіну) і ввести в носовий хід на макси­мальну глибину (попередньо ввівши носорозширювач).

Досягається стиснен­ня судин, спинення кровотечі.

 

2. Щоразу перехоплюючи турунду біля носового ходу, спочатку легко, а потім із незначним зусиллям, виповни­ти носовий хід.

Досягається гемостаз

 

3. Турунда може залишатися у носовому ході до 24 год.

 

Дезінфекція

Використаний інструментарій занурити в дезінфекційний розчин і провести передстерилзаційне оброблення згідно із сучасними інструктивними листами і наказами МОЗ Укра­їни.

Досягається знешко­дження мікроорга­нізмів