ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОРГАНАХ СЕЧОВОЇ І СТАТЕВОЇ СИСТЕМ

 

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Особливості

догляду

1. Медсестра стежить за дотриманням пацієнтом ліжкового режиму.

Досягається ефективність лікування.

 

2. Медична сестра повинна спостерігати за виділеннями із рани і їх характером. При сильному промоканні післяопера­ційної пов’язки свіжою кров’ю необхід­но негайно викликати лікаря. При про­моканні пов’язки сечею потрібно також повідомити лікаря.

Для своєчасного виявлення ускладнень.

 

3. Медичній сестрі слід оцінювати харак­тер сечі (наявність кров’яних згустків або свіжої крові).

Виявляється гематурія.

 

4. Палатній медичній сестрі слід спосте­рігати за дренажними трубками, катете­рами, сечоприймачами. По мірі напов­нення сечоприймача слід проводити його заміну, попередньо відмітивши в листку призначень кількість виділеної сечі.

Контролюється функція нирок.

 

5. Здійснювати лікувальну фізкультуру, дихальну гімнастику, оскільки тривале перебування в ліжку призводить до застою у венах нижніх кінцівок і таза, тромбо­флебіту і флеботромбозу.

Запобігання ускладненням з боку дихальної системи.

 

Запобігання тромбоемболії.

 

6. Стежити за станом дихальної, серцево- судинної систем.

Для своєчасного виявлення ускладнень.

 

7. Стежити за гігієною шкіри, особливо навколо нефро-, цистостоми.

Забезпечується гігієнічний ком­форт пацієнта.

 

8. Проводити перев’язки.

Досягається загоєння рани

Особливості догляду після нефректо­мії, нефротомії, резекції нирки

1. Специфічним і важливим завданням перших днів після нефректомії є спосте­реження за кількістю сечі, яка виділя­ється. Медична сестра доповідає лікарю про кількість виділеної сечі, а він вирішує, йдеться про післяопераційну затримку сечовипускання чи анурію.

Показник діяльності єдиної нирки.

 

2. Медсестра спостерігає, щоб пацієнт лежав на спині, не робив різких рухів, поворотів тулубом, не сідав.

Запобігання зісковзуванню лігатури з нир­кової ніжки, перегинання дренажа.

 

3. Уважно стежити за пов’язкою, харак­тером виділень із рани і дренажною трубкою.

Своєчасно виявляється кровотеча

Особливості догляду за пацієнтами після

пієлостомії і нефропієлостомії

1. Одна з дренажних трубок (функціо­нальна) розміщена в порожнині нирко­вої миски, інша (контрольна) — в паранефральній клітковині. Медсестрі потріб­но попередити пацієнта про ймовірність випадіння дренажа при зміні положення тіла. За потреби дренажну трубку зафіксувати до тіла.

Запобігання випаданню функціональної дренажної трубки в перші післяопераційні дні до формуван­ня норицевого каналу.

 

2. Проводити промивання сечового міхура

Для профілакти­ки зморщення, скорочення сечового міхура

Особливості догляду за пацієнтами після аденомектомії

1. У перші години і дні після операції пацієнта молсуть турбувати болючі несправжні позиви до сечовипускання, пов’язані з самою операцією, накладан­ням швів на шийку сечового міхура і подразненням дреналеною трубкою. Пацієнта необхідно попередити про те, що тулситися і намагатися спорожнити сечовий міхур при таких позивах не молена.

Усувається біль, дизуричні явища.

 

2. Якщо пацієнту після аденомектомії накладено глухий шов сечового міхура, то медичній сестрі потрібно стежити за промивною системою сечового міхура (у посудину 3—5 л заливають розчин фурациліну 1:5000, який через одноразову систему надходить у сечо­вий міхур, промиває його і виводиться через катетер у сечозбірник). Медична сестра стежить за кількістю антисеп­тичного розчину в посудині і за потреби доливає розчин, а також випорожнює сечозбірник і двічі на день замінює його

Досягається промивання сечового міхура від крові

Особливості догляду за пацієнтами після операції па зовніш­ніх стате­вих органах

1. Після видалення яєчка накладають тугу пов’язку на калитку, а поверх неї кладуть вантаж (мішечок з піском) або холод (міхур з льодом).

Профілактика набряку, гемато­ми калитки.

 

2. Показано раннє вставання з ліжка (в день операції).

Запобігання виникненню ускладнень.