ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ

 

Показання: аспірація вмісту пухлин з діагностичною і ліку­вальною метою, пухлин грудної залози, лімфовузлів.

 

Етап

Послідовність дій

Обґрунтування

Обладнання

Стерильні шприци 10—20 мл, стерильні голки різних розмірів, 10—20 мл 0,25 % і 0,5 % розчину новокаїну, пінцети, стерильні ножиці, пробірка, папір, ручка, направлення, стерильний пере­в’язувальний матеріал: марлеві кульки, серветки, бинт, гумові рукавички, великі серветки для обкладання операційного поля

Забезпечується виконання маніпуля­ції

Підготовка пацієнта до маніпу­ляції

1. Повідомити пацієнту мету і хід маніпуляції.

 

2. Поголити операційне поле.

 

3. Надати пацієнту відповідного положення, залежно від місця пункції.

 

4. Навчити пацієнта правильної поведінки під час маніпуляції

Забезпечується право пацієнта на отриман­ня інформації.

Профілактика інфек­ційних ускладнень.

 

Забезпечується зручність проведення маніпуляції, профі­лактика механічних ушкоджень.

Підвищується якість проведення та ефек­тивність маніпуляції

Підготовка медсестри до маніпуля­ції

Руки помити з милом, висушити, обробити 70 % розчином етилово­го спирту, надіти стерильні рука­вички

Забезпечується інфекційна безпека

Хід асисту­вання медсе­строю

NB! Маніпуляцію проводить лікар

1. Обробити й обмежити опера­ційне йоле (медсестрі слід подати хірургу серветки, змочені анти­септиком (бетадином, йодонатом триразово), стерильні серветки для обмеження операційного поля).

2. Провести місцеву анестезію (медичній сестрі слід підготувати шприци з 0,5 % розчином новока­їну, 51020 мл, з різними розмірами голок для проведення інфільтраційної анестезії. У шприц з довгою товстою голкою набрати новокаїн. Довжину і діаметр голки слід підібрати залежно від глибини і ділянки патологічного вогнища.

3. Медсестрі слід подати лікарю довгу голку, під’єднану до шпри­ца, для проколу м’яких тканини і введення її в патологічне вогни­ще.

Прокол у патологічне вогнище проводять іноді під контролем ультразвукової діагностики.

4. Після проколу шкіри над пух­линою сухим шприцом аспірувати (засмоктати) клітинні маси, зробити мазки на склі.

5. Медсестрі слід написати на­правлення і відправити в лабора­торію на цитологічне дослідження

Забезпечується інфекційна безпека.

 

 

 

 

Забезпечується адекватне знеболення.

 

 

 

 

 

 

Дотримання етапів та ефективного прове­дення маніпуляції

 

 

 

Забезпечується правильність узяття матеріалу.

 

 

Досягається досто­вірність інформації

Дезінфекція

Провести дезінфекцію використа­ного інструментарію згідно з чинними наказами МОЗ України

Забезпечується інфекційна безпека

 

MAXCORE w HANDRGB_72

Фото. Біопсійний пістолет BARD MAGNUM.

 

Біопсійна система (пістолет) BARD MAGNUM - автоматичний пружиний пристрій для паренхіматозної товстоголкової біопсії багаторазового використання. Пістолет біопсії MAGNUM призначений для забору матеріалу з м'яких тканин, таких як печінка, нирки, передміхурова залоза, селезінка, лімфатичні вузли і різних м'якої консистенції новоутворень. Не придатний для біопсії кісткової тканини. Пістолет біопсії MAGNUM атравматичний при роботі в ручному режимі і в складі стереотаксичної приставки - цітогайда .

 

o-BREAST-BIOPSY-facebook

Фото. Стереотаксична біопсія.

 

Стереотаксична біопсія

Сучасні способи візуалізації, такі як мамографія, УЗД або МРТ, часто застосовують для точної орієнтації голки у заборі матеріалу з підозрілої ділянки в молочній залозі.

Стереотаксична біопсія виконується за допомогою мамографів із стереотаксичними приставками, які дають змогу проводити прицільну пункційну біопсію, якщо є підозра на пухлини на найбільш ранніх стадіях розвитку (рак in situ), а також за наявності мікрокальцинатів і опосередкованих ознак злоякісного росту.

Під час проведення процедури пацієнтка зазвичай лежить долелиць на спеціальному столі (як показано на малюнку).

Молочна залоза фіксується між двома касетами (пластинками) мамографа, реєструється мамограма для точної локалізації підозрілої ділянки, через невеликий розріз (5-7 мм) в місці підозрілої ділянки вводиться голка для забору зразків тканин. За необхідності процедура проводиться під дією анестетика (місцеве знеболення).