ПІДГОТОВКА ХВОРОГО ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПУНКЦІЇ ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ

 

Показання:       

-         ексудативний    плеврит;  

-         травматичний   гемоторакс;

-         пневмоторакс;

-         підозра на наявність рідини у плевральній порожнині онкогенного походження.

 

Протипоказання:

-         підвищена кровоточивість судин;

-         ураження шкіри в ділянці проведення процедури (оперізуючий лишай, піодермія).

 

Послідовність лій

Обґрунтування

Обладнання

Стерильні: 2 лотки, голка завдовжки 10 см, гумова трубка, затискач, шприц Жане (або апарат Боброва, електровідсмоктувач, сфігмоманометр, фонендоскоп), шприци місткістю 5, 10 і 20 мл з голками, ватні кульки, марлеві серветки; пе­люшка, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, пінцет, 0,5 % розчин новокаїну, 0,5 % спиртовий розчин хлоргексидину біглюконату, йодонат, кордіамін, 70 % розчин етилового спирту, посуд для плевральної рідини, штатив із пробірками, липкий пластир, рентгенограма грудної клітки, каталка, посуд з одним із дезін­фекційних розчинів: 0,2 % розчин хлорантоїну; 0,2 % розчин дезактину, дистильована вода

 

Місце пункції

Залежить від розташування випоту в плевраль­ній порожнині, що контролюється даними фізикальних і рентгенологічних досліджень

 

Підготовка медичної сестри до роботи.

Написати направлення до лабораторії

Забезпечення віро­гід-ності даних па­цієнта

Помити руки милом, висушити рушником.

На­дягнути стерильні гумові рукавички.

Дотримання правил асептики

Набрати в один шприц 10 мл 0,5 % розчину новокаїну, в інший — 2 мл розчину кордіаміну. На стерильний лоток покласти пінцетом голку для пункції, гумову трубку з канюлею, затискач, шприц Жане. На другий лоток покласти мар­леві серветки, ватні кульки, шприци з ліками

 

На робочий стіл викласти 70 % розчин етилово­го спирту, йодонат, 0,5 % спиртовий розчин хлоргексидину біглюконату, липкий пластир, шта­тив із пробірками

 

Обов'язки медичної сестри

Підготувати все необхідне для проведення про­цедури

Забезпечення ефек­ти-вного проведення процедури

Асистувати лікарю під час проведення процеду­ри

Запобігання виник­ненню ускладнень

Спостерігати за станом пацієнта під час проце­дури і після неї

 

Провести дезінфекцію і стерилізацію викорис­таного інструментарію

Забезпечення інфекційної безпеки

Підготовка пацієнта

Пояснити пацієнту хід процедури.

Одержати згоду на її проведення.

Провести психологічну підготовку пацієнта

Мотивація пацієнта до співпраці. Дотриман-ня прав па­цієнта на інформа­цію

Попросити пацієнта спорожнити сечовий міхур

Необхідна умова еф-ективного проведення процедури

Положення пацієнта залежить від місця пункції: сидячи у кріслі або лежачи на хворому боці, при пневмотораксі — на здоровому

Положення пацієнта залежить від його стану

Техніка процедури

Процедуру проводить лікар у процедурному кабінеті.

Знезаражує руки, надягає стерильні гумові рукавички

Дотримання правил асептики

Ділянку шкіри площею 10×10 см обробити роз­чином йодонату і 0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину біглюконату і висушити шкіру стерильною серветкою

Дотримання правил асептики

Прокол проводити по верхньому краю ребра (по нижньому пролягають судини), змістивши шкіру лівою рукою донизу, а правою, за допо­могою шприца з 0,5 % розчином новокаїну, провести інфільтраційну анестезію

Необхідна умова проведення проце­дури

Після проникнення голки в плевральну порож­нину від'єднати шприц і приєднати до голки гумову трубку з канюлею і затискачем

Послідовність про­ве-дення процедури

До вільного кінця трубки приєднати шприц Жане для відтягування плевральної рідини. Проводити відтягування рідини повільно. Якщо потрібно відтягувати рідину кілька разів, то перед від'єднанням шприца від трубки накласти на неї затискач, щоб повітря не потрапило до плевральної порожнини

Запобігання виник­не-нню пневмото­раксу

У кінці процедури за призначенням лікаря з лікувальною метою ввести ліки в плевральну порожнину

Забезпечення ліку­ва-льного процесу

Прикласти до місця проколу ватну кульку, змо­чену 70 % розчином етилового спирту, витягну­ти голку і накласти асептичну пов'язку

Забезпечення ін­фек-ційної безпеки

Отриману плевральну рідину перелити у флакон, оформити направлення і направити на цитологічне дослідження

Забезпечення вірогід-ності даних

Транспортувати пацієнта на каталці в палату

Забезпечення безпе­ки пацієнта

Спостерігати за загальним станом пацієнта, пульсом, артеріальним тиском, станом пов'язки. Протягом доби пацієнт повинен до­тримуватись суворого ліжкового режиму для запобігання ускладненням

Дає можливість своєчасно реагувати на погіршення ста­ну пацієнта

 

 

Дезінфекція

Провести дезінфекцію інструментарію.

Забезпечення ін­фекційної безпеки