ПІДГОТОВКА ХВОРОГО ДО РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ШЛУНКА

 

Мета рентгенологічного обстеження шлунка:

- визначення форми шлунка,

- ве­личини та рухомості шлунка,

- виявити виразки,

- інші патологічні утво­рення.

 

Мета підготовки хворого до рентгенологічного обстеження шлунка – це звільнення шлунка від вмісту та газів.

 

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

-         кухоль Есмарха;

-         гумові рукавички;

-         вода 1—1,5 л;

-         карболен або відвар ромашки;

-         зонд шлунковий товстий;

-         шприц Жане;

-         0,1% розчин атропіну сульфату в ампулах;

-         сульфат барію.

 

Підготовка пацієнта до маніпу­ляції

1. Пояснити пацієнту мету і хід мані­пуляції і отримати згоду на її прове­дення.

Забезпечується право пацієнта на отримання інфор­мації.

 

2. Пояснити хворому особливості дієти протягом 2—3 днів до обстеження:

з раціону хворий повинен вилучити чорний хліб, мо­локо, бобові, овочі, фрукти.

Вилучають продукти, що спричинюють метеоризм і дають велику кількість шлаків

 

3. Уранці, у день обстеження, забороняється палити, прийма­ти ліки та рідину.

Підготовка до мані­пуляції.

 

4. Поінформуйте хворого, що обстеження проводять натще, а останнє приймання легкої вечері має бути не пізніше 21.00.

Підготовка до мані­пуляції.

 

5. Увечері та вранці за 2 год до обстеження поставте хворому очисну клізму.

 

Підготовка медсестри до маніпу­ляції

1. Помити руки з милом, обробити спиртовим розчином, надіти рукавич­ки.

Досягається інфек­ційна безпека.

2. Надягнути фартух.

Запобігання забруд­ненню одягу.

3. Підготувати на стерильному лотку стерильний гумовий катетер та пінцет.

Підготовка до мані­пуляції.

Техніка проведення маніпуляції

1. При необхідності введіть зонд у шлунок й видаліть його вміст через зонд, за необхідності промийте шлунок.

Промивну рідину покажіть лікарю або рентге­нологу.

Видалити накопичені в шлунку та дванадцятипалій кишці рідину та слиз.

 

2. За призначенням рентгенолога підшкірно введіть 0,5—1 мл 0,1% розчину атропіну сульфату.

Для усунення спаз­мів і посилення перистальтики шлунка.

 

3. Допоможіть пацієнту прийняти в рентгенкабінеті всередину барію суль­фат, розведений теплою перевареною водою.

Забезпечується правильне вико­нання маніпуляції.

Дезінфек­ція

Згідно з чинними наказами МОЗ України

Досягається знешкодження інфекції

 

Хворим з повільною евакуацією (стеноз, атонія) призначають повторне обстеження на 2-гу і 3-тю добу для визначення добового залишку контрастної маси в шлунку. У такому ви­падку дуже важливо точно дотримуватися терміну повторного огляду.

 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДО ІРИГОСКОПІЇ (РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ)

 

Показання:

-       хронічні захворювання товстої кишки;

-       підозра на пухлини,

-       поліпи,

-       кишкові кровотечі.

 

Протипоказання:

-       хронічні декомпенсовані вади серця;

-       тромбоз мозкових судин;

-       гострі захворювання органів черевної порожни­ни;

-       явища перитоніту.

 


 

Послідовність дій

Обґрунтування

Обладнання

Кухоль Есмарха, вазелінове масло, церата, газовивідна трубка, цератовий фартух, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавич­ки, барію сульфат, рицинова олія, карболен

 

Підготовка пацієнта

Пояснити пацієнту хід процедури. Одержа­ти згоду на її проведення. Провести психо­логічну підготовку пацієнта

Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інфор­мацію

Протягом 3 днів до обстеження призначи­ти безшлакову дієту і обмежити споживан­ня вуглеводів. Виключити із харчового раціону чорний хліб, картоплю, капусту, фрукти, бобові, молоко

Запобігання процесу бродіння і зменшення перистальтики в травно­му тракті

При метеоризмі пацієнту необхідно вжива­ти по 2 таблетки карболену 3 рази на день

Запобігання здуттю ки­шок

Напередодні перед обідом дати випити пацієнту 30—50 мл рицинової олії (пронос­ний засіб)

Сприяє очищенню ки­шок

Легка вечеря о 1800

 

Ввечері напередодні зробити пацієнту 2 очисні клізми з перервою у 30—40 хв до появи чистої води

Забезпечення очищення кишок від калових мас. Забезпечення точності обстеження

Вранці за 2 год до обстеження провести пацієнту очисну клізму

Забезпечення очищення кишок від калових мас і газів

За годину до обстеження дати пацієнту легкий сніданок. За 30—40 хв до обстежен­ня ввести пацієнту газовивідну трубку

Забезпечення рефлектор­ного переміщення вмісту з тонкої кишки в товсту. Запобігання здуттю кишок

Перед направленням пацієнта на обсте­ження витягнути газовивідну трубку

Необхідна умова проце­дури

У рентгенологічному кабінеті пацієнту ввести в товсту кишку барієву суміш за допомогою кухоля Есмарха (1 л води, 200 г барію сульфату і 10 г таніну)

Контрас на речовина дає можливість обстежити форму кишок і виявити наявність змін

Дезінфекція

Провести дезінфекцію газовивідної трубки. Провести дезінфекцію наконеч­ників і кухоля Есмарха

Забезпечення інфекцій­ної безпеки