ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДО ЕКСТРЕНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 

Підготовка пацієнта до екстреної операції визначається тяж­кістю його загального стану, видом захворювання, обсягом на­ступної операції.

 

Назва заходу

Послідовність дій

Обґрунтування

Підготовка робочого місця

Станок для гоління, лоток, сервет­ки, поліетиленовий мішок, шпри­ци, пробірки, цоліклони, ізотоніч­ний розчин натрію хлориду, пластмасові палички, зонди шлун­кові, гумові катетери, вазелін, термометри, тонометр, медикамен­тозні засоби

 

Лабораторні методи дослі­дження

Група крові.

Резус-фактор.

Загальний клінічний аналіз крові.

Загальний клінічний аналіз сечі.

Кров на реакцію Вассерманна.

В окремих випадках:

-         визначають час кровотечі;

-         визначають гематокритне число;

-         проводять біохімічне досліджен­ня

Виявлення патологічних змін, коригуван­ня їх перед операцією

Рентгенологіч­не дослідження пацієнта

Для діагностики злоякісних пухлин кісток чи їх метастатичного ураження проводять рентгеногра­фію в 2 проекціях.

 

Уточнення діагнозу.

 

 

 

За підозри на пухлини органів травного каналу, кишкову непро­хідність — оглядову рентгеноско­пію органів черевної порожнини, лапароскопію, УЗД.

Уточнення  діагнозу.

Підготовка шкіри і опера­ційного поля

Замінити натільну і постільну білизну.

Поголити операційне поле

Для інфекційної безпеки не допус­каються гноячко­ві ускладнення

Підготовка органів травно­го каналу

При операціях під наркозом відсмоктати вміст шлунка шлунко­вим зондом.

З моменту госпіталізації пацієнта у відділення заборонено вживати рідину і їжу

Запобігання блюванню під час операції

Підготовка органів сечової системи

Запропонувати пацієнту спорожни­ти сечовий міхур або провести катетеризацію.

NB! Виміряти температуру тіла, артері­альний тиск, підрахувати пульс, частоту дихання

Запобігання ускладненням сечової системи. Визначається тяжкість стану пацієнта

Премедикація

За 30—40 хв до початку знеболю­вання пацієнту провести медика­ментозну підготовку до анестезії, а в окремих випадках здійснюють внутрішньовенну премедикацію

Запобігання ускладненню наркозу

 

 

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДО ПЛАНОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Назва заходу

Послідовність дій

Обґрунтування

Підготовка нервової системи

1. Пояснити пацієнту необхідність операції.

2. Переконати пацієнта в позитив­ному результаті операції.

Досягається заспокоєння пацієнта.

 

 

3. Пацієнта помістити в передопе­раційну палату.

NB! Віддалена підготовка може тривати декілька днів, тижнів і здійснюється амбулаторно або в терапевтичному відділенні.

Досягається все­бічне, досконале

обстеження органів і систем.

 

 

4. Напередодні операції провести вечірню премедикацію: снодійні (фенобарбітал), нейролептики (дроперидол, феназепам), антигістамінні (димедрол, тавегіл, піпольфен) препарати.

Мета: заспокоїти пацієнта, змен­шити негативну дію наркозу, посилити дію анестетиків.

 

5. За 30—45 хв до операції пацієнту виконати премедикацію

Усуваються ускладнення анестезії

Підготовка

дихальної

системи

Для профілактики легеневих ускладнень перед операцією на органах черевної порожнини навчи­ти пацієнта грудному диханню, перед торакальною операцією — че­ревному.

Запобігання ускладненням дихальної систе­ми.

 

 

Згідно з призначеннями проводи­ти дихальну гімнастику і кисневу терапію.

Досягається профілактика запальних проце­сів.

 

Проводити санітарно-просвітню роботу про шкідливість куріння

і відмову від нього в передоперацій­ний період

Запобігання ускладненням органів дихання

Підготовка

травного

каналу

1. Оглянути порожнину рота.

NB! За наявності карієсу, запальних захво­рювань ротової порожнини потрібно провести їх санацію до госпіталізації пацієнта.

 

Виявляються джерела ендоген­ної інфекції.

 

2. Увечері напередодні операції пацієнту дати легку вечерю.

Не допускається виникнення ускладнень під час операції.

 

3. Уранці в день операції пацієнт не снідає (за 3 год до операції можна дати склянку солодкого чаю).

 

Запобігання блю­ванню і регургітації під час нарко­зу.

 

 

4. Перед операціями на товстій киш­ці за 2—3 дні виключити з раціону продукти, що містять клітковину.

Для профілакти­ки газоутворення

 

5. Увечері перед операцією і вранці за 2—3 год до неї зробити очисні клізми.

Очищення кишок

Підготовка серцево-судинної системи

1. Усебічно обстежити серцево-судинну систему (ЕКГ, УЗД, огляд терапевта).

2. При патології серцево-судинної системи проводять спеціальну підготовку разом з терапевтом

Запобігання виникненню ускладнень під час і після опера­ції

Підготовка шкіри і опера­ційного поля

Санація гноячкових захворю­вань.

Напередодні операції прийняти гігієнічну ванну або душ.

Поміняти натільну і постільну білизну.

У день операції поголити опера­ційне поле

Інфекційна безпека, не допускаються гноячкові усклад­нення

Обов’язкові лабораторні дослідження

Загальний клінічний аналіз крові.

Загальний клінічний аналіз сечі.

Аналіз калу на яйця гельмінтів.

Визначення рівня глюкози в крові.

Визначення групи крові і резус-фактора.

Визначення часу кровотечі і згор­тання крові.

NB! За показаннями визначають біохіміч­ні показники крові.

Виявляють пато­логію інших орга­нів, запобігають ускладненням. Стандартний перелік лабора­торних дослі­джень пацієнтів хірургічного стаціонару

Інструменталь­ні методи дослідження

Рентгенологічні, ендоскопічні, УЗД та інші методи дослідження прово­дять за показаннями залежно від виду патологічного процесу

Уточнюється діагноз

Безпосередня підготовка пацієнта до операції

1. Виконати гігієнічні процедури:

-         помитися;

-         почистити зуби;

-         прополоскати рот;

-         почистити порожнину носа;

-         зняти знімні зубні протези і прикраси (перстні, намисто, годин­ник);

-         чоловікам поголитися;

-         відвідати туалет.

-         якщо пацієнт самостійно не може спорожнити сечовий міхур виконати катетеризацію.

Досягається гігієнічний комфорт пацієн­та.

 

 

2. Через 20—30 хв після виконання премедикації пацієнта транспорту­вати в операційну.

NB! Незалежно від стану і характеру операції пацієнта транспортують в операційну на каталці.

3. Одночасно з пацієнтом передати в операційну історію хвороби, про­бірку з кров’ю, узяту для проведен­ня проб на сумісність (індивідуаль­ну та резус-сумісність), рентгено­грами тощо

Після премедика­ції пацієнт повинен перебува­ти в ліжку