КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА У ЖІНОК ГУМОВИМ КАТЕТЕРОМ ФОЛЕЯ

 

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильний катетер, рукавички —

2 пари (стерильні і нестерильні), стерильні серветки (середні — 4 шт., малі — 2 шт.), клейонка, пелюшка, стерильне вазелінове масло, шприц із 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, розчин фурациліну 1:5000, посудина для збирання сечі, стериль­ний лоток, пінцети

 

Підготовка пацієнтки до маніпу­ляції

1. Пояснити пацієнтці мету і хід мані­пуляції і отримати згоду на її прове­дення.

Забезпечується право пацієнта на отримання інфор­мації.

2. Підстелити під таз клейонку та пелюшку, підкласти судно.

Забезпечується ін­фекційна безпека.

3. Надати пацієнтці положення лежачи на спині з розведеними ногами.

Необхідна умова для проведення маніпуляції.

Підготовка медсестри до маніпу­ляції

1. Помити руки з милом, обробити спиртовим розчином, надіти рукавич­ки.

Досягається інфек­ційна безпека.

2. Надягнути фартух.

Запобігання забруд­ненню одягу.

3. Підготувати на стерильному лотку стерильний гумовий катетер та пінцет.

Підготовка до мані­пуляції.

Техніка проведення маніпуляції

1. Зовнішні статеві органи обробити тампонами, змоченими розчином фурациліну 1:5000.

Забезпечується інфекційна безпе­ка.

 

2. Замінити рукавички на стерильні.

Забезпечується інфекційна безпе­ка.

 

3. Обкласти стерильними серветками вхід у піхву.

Забезпечується інфекційна безпе­ка.

 

4. Розвести лівою рукою малі сороміт­ні губи. Правою рукою взяти малу серветку, змочену розчином фураци­ліну 1:5000, й обробити нею зовнішнє вічко сечівника. Захопити пінцетом катетер на відстані 5—6 см від сліпого кінця, а зовнішній кінець зафіксува­ти між IV—V пальцями правої руки. Катетер при цьому утворює дугу над тильною поверхнею правої кисті.

Забезпечується правильне вико­нання маніпуляції.

 

5. Попросити помічника змастити катетер, витягнений із упаковки, стерильним вазеліновим маслом чи гліцерином.

Полегшується вве­дення катетера.

 

6. Лівою рукою розвести соромітні губи, а правою ввести кінець катера в зовнішнє вічко сечівника і, поступо­во перехоплюючи катетер пінцетом, просувати його по сечівнику до появи сечі.

Необхідна умова ефективності

маніпуляції.

 

NB! Якщо під час введення катетера виникне перешкода, маніпуляцію слід припинити.

Виключається травма слизової оболонки сечівника.

 

7. Зовнішній кінець катетера опусти­ти в судно або під’єднати до сечо­приймача.

Досягається само­стійне виділення сечі.

 

8. Наповнити балон катетера Фолея 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

Забезпечується фіксація катетера.

Дезінфек­ція

Згідно з чинними наказами МОЗ України

Досягається знешкодження інфекції