КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА У ЧОЛОВІКІВ ГУМОВИМ КАТЕТЕРОМ ФОЛЕЯ

 

Показання: гостра та хронічна затримка сечі, яка виникає як ускладнення аденоми передміхурової залози або інших захворю­вань у післяопераційний період, необхідність ендоуретрального і ендовезикального введення лікарських і рентгенологічних речо­вин, евакуація залишкової сечі і визначення її кількості. Катете­ризацію сечового міхура застосовують для цистоуретрографії і отримання сечі із сечового міхура для лабораторних досліджень.

 

Протипоказання: облітерація сечівника пухлиною.

 

NB! Уводити катетер чоловікові складніше, оскільки сечівник у чоловіків має довжину 20—22 см і утворює три анатомічні звуження. Катетеризацію чоловіка медична сестра робить тільки м’яким катером. Обов’язковою умо­вою катетеризації є суворе дотримання правил асептики.

 

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильний гумовий катетер, 2 пари рукавичок (стерильні і нестерильні), стерильні серветки (середні — 4 шт., малі — 2 шт.), клейонка, пелюшка, стерильне вазелінове масло, шприц із 10 мл ізотонічного розчину хлориду натрію, розчин фурациліну 1:5000, судно, сечоприймач, стерильний лоток, пінцети

 

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Пояснити пацієнту мету і хід маніпуля­ції і отримати згоду на її проведення.

 

Забезпечується право пацієнта на отримання інформації.

 

2. Підстелити під таз клейонку та пелюш­ку.

Забезпечується інфекційна безпека.

 

3. Надати пацієнту положення лежачи на спині з розведеними ногами.

Необхідна умова для проведення маніпуляції.

Підготовка медсестри до маніпу­ляції

1. Помити руки з милом, обробити спир­товим розчином, надіти нестерильні рука виці.

Досягається інфекційна безпека.

 

2. Надягнути фартух.

Запобігання забрудненню одягу.

 

Підготувати на стерильному лотку стерильний гумовий катетер та пінцет

Підготовка до маніпуляції

Техніка проведення маніпуляції

1. Статевий член обгорнути стерильними серветками.

Забезпечується інфекційна безпека.

 

2. Головку статевого члена обробити стерильною серветкою, змоченою розчи­ном фурациліну 1:5000. Використані тампони викинути в судно разом з пінце­том.

 

 

3. Змінити рукавички на стерильні.

 

 

4. Катетер, підготовлений на стерильному лотку, захопити пінцетом на відстані 5—6 см від сліпого кінця, а зовнішній кінець — між IV—V пальцями правої руки так, щоб утворилася дуга над тильною поверх­нею правої кисті.

Забезпечується правильне виконання

маніпуляції.

 

5. Попросити помічника змастити катетер стерильним вазеліновим маслом чи гліцерином.

Полегшується введення катетера.

 

6. Лівою рукою оголити головку статевого члена і зафіксувати її так, щоб розкрити зовнішнє вічко сечівника, а правою ввести кінець катетера в зовнішнє вічко сечівника і, поступово перехоплюючи його пінцетом, просувати по сечівнику до появи сечі

Розпрямляєть­ся передній від­діл сечівника.

 

NB! Якщо під час введення катетера відчуваєть­ся перешкода, маніпуляцію слід припинити.

Для виключен­ня травми слизової оболонки сечівника.

 

Зовнішній кінець катетера опустити в підкладне судно або під’єднати до однора­зової посудини.

Забезпечується інфекційна безпека

 

8. Наповнити балон катетера Фолея 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

Необхідна умо­ва ефективнос­ті маніпуляції

Дезінфек­ція

Згідно з чинними наказами МОЗ України

Досягається знешкодження інфекції