НАВЧАННЯ ПАЦІЄНТКИ САМООБСТЕЖЕННЮ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ

 

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Огляд грудної залози

1. Перед дзеркалом, опустивши руки вздовж тіла, необхідно оглянути грудні залози та соски спереду і з боків, зверта­ючи увагу на будь-які зміни їх форми і стану шкіри.

Виявлення патологічних змін.

 

 

2. Підняти обидві руки доверху і знов уважно оглянути грудні залози і соски. Звернути увагу на такі ознаки: утягнення або випинання ділянки шкіри, утягнення соска, зміна звичної форми або розміру однієї із залоз, наявність жовту­ватих або кров’янистих виділень із соска.

Виявлення патологічних змін

Пальпація грудної залози

3. Підняти ліву руку вгору, а пальцями правої руки обстежити всю ліву грудну залозу.

Досягається виявлення патологічних змін лівої грудної залози.

 

4. У такий самий спосіб, але лівою рукою, обстежити праву грудну залозу, піднявши праву руку.

Досягається виявлення патологічних змін правої грудної залози.

 

5. Лягти на спину, підклавши під ліве плече подушку і закинувши ліву руку за голову. Пальцями правої руки обсте­жити всю ліву грудну залозу, починаю­чи від периферії залози до соска, притис­каючи її до грудної клітки.

Для полегшення глибокої пальпа­ції.

 

6. У такий самий спосіб, але підклавши подушку під праве плече, лівою рукою обстежити праву грудну залозу.

 

 

7. Перевірити ділянку між грудною залозою, пахвовою ямкою і саму пахво­ву ямку, спочатку піднявши руки вгору, а потім витягнувши їх вздовж тіла спра­ва і зліва.

Виявляються уражені регіонарні лімфо­вузли.

 

8. Обережно стиснути соски правої і лівої грудних залоз.

Підтверджують­ся чи виключа­ються патологіч­ні зміни