ВЗЯТТЯ КРОВІ З ВЕНИ ДЛЯ БІОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Оснащення: стерильні шприци (10—20 мл), голки для внутріш­ньовенних ін'єкцій, ватні кульки, серветки, лоток, гумові ру­кавички, маска, пінцет у дезінфекційному розчині; захисний екран (окуляри), водонепроникний фартух, 70 % розчин етило­вого спирту, йод, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, лікарські препарати в ампулах, флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використа­ного матеріалу (яка не контактувала з пацієнтом, напри­клад, відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоко­вий набір, бікси зі стерильним матері­алом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами.

 

Етапи

Обґрунтування

Підготовка до процедури

1. Психологічно підготувати пацієнта до маніпуляції

Встановлення контакту з пацієнтом

2. Отримати згоду на її проведення

Дотримується право пацієнта на інформацію

3. Помити руки під проточною водою (двічі з милом), висушити паперовим або індивідуальним рушником обро­бити спиртом або антисептиком

Дотримується інфекційна безпека

4. Надіти маску і рукавички

Дотримується інфекційна безпека

Виконання процедури

1. Підготувати увесь стерильний матеріал і шприц до ін'єкції

Забезпечується виконання процедури

2. Дізнатися у пацієнта про його само­почуття

Забезпечується оцінювання стану пацієнта

3. Запропонувати йому сісти чи лягти. Визначити місце ін'єкції

Забезпечуються зручні умови для виконання процедури

4. Одягнути фартух, за потреби — окуляри

Дотримується інфекційна безпека

5. Передпліччя пацієнта вкласти на тверду основу внутрішньою поверх­нею догори. Під лікоть підкласти гумову подушечку і клейонку

Забезпечуються повне роз­гинання ліктьового суглоба, інфекційна безпека

6, Визначити пульс

Забезпечується оцінювання стану пацієнта

7. Накласти на плече, на 5—7 см вище ліктьового суглоба, гумовий джгут (на сорочку, рушник чи сер­ветку) так, щоб вільні кінці були спрямовані вгору

Створюються умови для вико­нання процедури

8. Перевірити пульс на променевій артерії

Перевірка правильності накладання джгута

9. Попросити пацієнта кілька разів стиснути і розтиснути кулак

Сприяє наповненню вени кров'ю

10. Обрати найбільш наповнену вену

Забезпечується ефективне виконання процедури

11. Попросити хворого стиснути кулак

Сприяє наповненню вени кров'ю

12. Протерти внутрішню поверхню ліктьового згину двома ватними кульками, змоченими у спирті, зняти залишки спирту

Дотримується інфекційна безпека

13. Обробити спиртом гумові рука­вички

Дотримується інфекційна безпека

14. Взяти шприц у праву руку так, щоб II палець фіксував муфту голки, а інші охоплювали циліндр шприца

Забезпечується правильне положення шприца

15. Першим пальцем лівої руки відтяг­нути шкіру ліктьового згину вниз у напрямку вени. Зафіксувати вену

Створюються умови для вене­пункції

16. Тримаючи шприц паралельно до шкіри, зрізом голки догори, провести венепункцію. Відчувши "провал", легенько підтягнути поршень до себе, набираючи потрібну кількість крові у шприц

Профілактика ускладнень. Створюється можливість набирання крові

17. Попросити хворого розтиснути кулак і обережно зняти джгут

Забезпечується послідовність виконання процедури

18. Притиснути до місця ін'єкції ватну кульку, змочену у спирті, різким рухом витягнути голку на серветку

Дотримується інфекційна безпека. Зменшення больо­вих відчуттів

19. Попросити пацієнта зігнути руку в ліктьовому суглобі разом з ватною кулькою на 3—5 хв

Запобігання виникненню кровотечі

20. Не торкаючись до краю пробірки, обережно випустити кров по її стінці. Закрити пробірку гумовим корком

Запобігання руйнуванню ери­троцитів. Дотримується інфекційна безпека

Закінчення процедури

1. Дізнатися у пацієнта про його само­почуття. Забрати ватну кульку

Запобігання розвитку усклад­нень

2. Оформити направлення і відпра­вити кров у лабораторію у контейнері. Примітка: не допускати вкладання бланків направлення у контейнер

Дотримується інфекційна безпека

3. Покласти використані ватні кульки і шприц у ємкість для дезін­фекції

Дотримується інфекційна безпека

4. Зняти і продезінфікувати маску, рукавички, вимити і висушити руки

Дотримується інфекційна безпека

5. Зробити запис про проведення про­цедури

Забезпечуються докумен­тування процедури і послі­довність медсестринського догляду