ОБСТЕЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ

 

Під час огляду і пальпації досліджують шийні, піднижньощелепні, над- і підключичні, пахвові, ліктьові, пахвинні та підко­лінні периферійні лімфатичні вузли.

 

NB! Нормальні, незмінені лімфатичні вузли не візуалізуються, не паль­пуються. Збільшені периферичні лімфатичні вузли пальпуються без особли­вих зусиль.

 

Метод

обстеження

Послідовність дій

Обґрунтування

Огляд

І. Забезпечення належних умов при огляді пацієнта:

1. Приміщення має добре освітлю­ватися.

Достовірне оцінювання видимих змін тканин та лімфатичних вузлів.

 

2. Температура приміщення в межах 18—22 °С.

Створення комфортних умов для пацієнта, запобігання напружен­ню м’язів, змін з боку шкіри, що пов’язані з дією холоду.

 

3. Відсутність сторонніх осіб.

Забезпечення конфі­денційності інформації щодо стану здоров’я пацієнта

 

II. Підготовка пацієнта до огляду лімфовузлів:

Повідомити пацієнту мету і хід маніпуляції

III. Візуальне оцінювання стану лімфатичних вузлів — техніка огляду:

1. Поступово оголюючи тіло пацієнта, оглянути ділянки розміщення периферійних лімфа­тичних вузлів при прямому, бічному денному освітленні.

2. Звернути увагу на колір шкіри, наявність, розмір збільшених лімфатичних вузлів. Виявити дефекти, виділити та оцінити їх характер

Забезпечення права пацієнта на отримання інформації

 

Послідовний і повний огляд усіх груп лімфа­тичних вузлів.

 

Виявлення збільше­них, змінених лімфо­вузлів та ознак їх запалення чи розпаду

Пальпація

Підготовка медсестри до маніпу­ляції — провести гігієнічне оброблення рук, надягти гумові рукавички:

Забезпечення інфек­ційної безпеки.

 

 

1. Проводити поверхневу пальпа­цію слід долонною поверхнею пальців рук, а глибоку — кінчика­ми пальців.

Забезпечення ефектив­ності пальпації.

 

2. Пальпацію лімфовузлів прово­дити в такому порядку:

-         шийні;

-         піднижньощелепні;

-         надключичні і підключичні;

-         пахвові;

-         ліктьові;

-         пахвинні;

-         підколінні.

Забезпечення послідов­ності пальпації.

 

3. За допомогою пальпаторного обстеження визначають:

-         величину вузлів;

-         консистенцію;

-         болючість;

-         рухомість;

-         спаяність зі шкірою, між собою, з нижчерозташованими тканина­ми;

-         характер поверхні;

-         флюктуацію;

-         наявність рубців.

Забезпечення інформа­тивності пальпації

 

4. Оцінити характер збільшених лімфовузлів:

загальний, поширений процес — збільшення кількох груп лімфо­вузлів, що спостерігається при лімфогранульоматозі, лейкозі, особливо при хронічному лімфолейкозі, синдромі набутого імунодефіциту (СНІД);

місцевий процес — локальне збільшення периферійних лімфа­тичних вузлів, спостерігається за наявності ракових метастазів у цих вузлах (наприклад, метастаз Вірхова є характерним симпто­мом при раку шлунка. Це щіль­ний збільшений лімфатичний вузол, що пальпується між ніжками груднинно-ключично-соскоподібного м’яза і верхнім краєм ключиці).

Для диференціальної діагностики лімфаденопатій

Заключний етап

Зняти рукавички.

Провести гігієнічну антисептику рук.

Записати отримані дані в медичну документацію.

Забезпечуються докумен­тування обстеження.

 

 

Перферичні лімфатичні вузли

1       - потиличні, 2 - завушні, 3 - підборіддя, 4 - підщелепні, 5 - передньошийні, 6 - задньошийні, 7 - надключичні, 8 - підключичні, 9 - пахвові, 10 - торакальні, 11 - ліктьові, 12 - пахові, 13 - стегнові.

 

 

 

1. Підборідні2. Підщелепні3. Потиличні4. Привушні5. Завушні6. Шийні7. Пахвові

 

Фото. Пальпація периферичних лімфатичних вузлів.

1 - підборідні, 2 - підщелепні, 3 - потиличні, 4 - привушні, 5 - завушні, 6 - шийні, 7 - пахвові. Ілюстрації www.osceskills.com/e-learning/